راهنمای کد های عیب یابی مدل سی وی 424cv بوتان

تعمیر پکیج بوتان سی وی (CV)

پکیج دیواری بوتان مدل سی وی cv دارای نمایشگری است کد خطا پکیج سی وی cv را نمایش می دهد. کد خطا به صورت اعداد و حروف نمایش داده می شود.

شرح ارور کدهای خطای (عیب یابی) پکیج سی وی cv: 

کد E1

1- نبود شعله، قطع گاز

2- شعله تشکیل نشده است یا گاز ورودی به پکیج دیواری قطع است.

کد E2

1- فعال شدن کلید حرارتی مبدل، قطع ارتباط آن با برد

2- کلید حرارتی مبدل فعال شده است یا مسیر ارتباط کلید حرارتی قطع شده است.

کد E3

1- رفع نشدن مشگل دودکش، کلید ایمنی فشار دود پس از دو دقیقه

2- مشگل در سیستم تهویه پکیج می باشد یا کلید ایمنی فشار دود دچار مشگل شده یا مسیر دود کش ایراد دارد.

کد E4

1- خطا مدولاتور شیر گاز

2- شیر برقی گاز پکیج دیواری دارای سه قسمت است که این ارور برای بروز مشگل در مدولاتور شیر گاز می باشد.

کد E5

1- اشکال در سنسور حرارتی مدار گرمایش

2- سنسور NTC مدار گرمایش ایراد پیدا کرده است.

کد E6

1- اشکال در سنسور حرارتی مدار آبگرم مصرفی

2- سنسور NTC حرارتی مدار آب گرم مصرفی دچار مشگل است.

کد E7

1- وصل بودن کلید ایمنی فشار دودکش پیش از روشن شدن فن

کد E8

1- اشکال در حسگر دمای محیط خارجی

2- سنسور حرارتی دمای محیط خارجی با مشگل رو به رو شده است.

کد E9

1- دمای آب مدار گرمایش بیش از ۹۵ درجه می باشد.

کد E13

1- اشکال نرم افزاری برد

2- سیستم نرم افزاری برد با مشگل رو به رو شده است.

کد E15

1- وجود اشکال در دودکش و یا کلید ایمنی فشار دود

کد E17

1- فعال شدن ترموستات دود

2- ترموستات دود عمل میکند یا یکسره شده است.

کد E25

1- یخ زدن مبدل اصلی

2- آب موجود در مبدل حرارتی اصلی دچار یخ زدگی شده است.

کد E27

1- اشکال در کلید ایمنی حداقل فشار سیستم

2- فشار سیستم زیاد شده است و سیستم ایمنی آن عمل می کند.

کد E29

1- اشکال در مدار برق رسانی شیر گاز

2- سیم برق شیر گاز برقی پکیج قطع شده است.

کد E99

1- خطای عدم تشخیص فن دار بودن یا فن دار نبودن دستگاه

تعمیر پکیج بوتان