مزایای پکیج دیواری با دودکش دو جداره به صورت زیر است :
1-اکسیژن محل را نمی سوزاند و به همین دلیل افراد ساکن در منزل با بیماری هایی همچون تنگی نفس و اسم و غیره مواجه نمی شوند.
2-دودکش پکیج دیواری کوتاه است و خطرات دودکش های معمولی را که به بالای پشت بام می روند را ندارد
3-نصب آن به صورت افقی هم امکان پذیر است
4-دودکش آن نمای ساختمان را نازیبا و فضای بالای پشت بام را اشغال نمی کند
5-همچنین قطر پکیج دیواری ۱۵ سانتی متر است در صورتی که قطر دودکش پکیج های زمینی ۱۰ سانتی متر است
6-متوسط وزن پکیج دیواری بدون اب ۳۶ کیلوگرم میباشد در صورتی که متوسط وزن پکیج زمینی بدون اب ۱۳۵ کیلوگرم است
به غیر از پکیج شوفاژ دیواری ، داکت اسپیلت هم یک سیستم رایج در زمینه تهویه هوای مطبوع است که در تمام دنیا رایج و مورد استفاده قرار می گیرد که باعث حذف لوله کسی های ساختمانی و توانایی نصب در تمام مکان های کوچک و بزرگ را هم دارد
برای ایمنی بیشتر در زمان نصب پکیج ،ارتفاع نصب لوله گاز مصرفی پکیج دیواری از کف ساختمان ۱۰۰ سانتی متر باید باشد دیواری باید نکاتی را مورد توجه قرار دهیم که از مهم ترین ان ها عبارتند از :
1.قطر لوله های گاز مورد نیاز برای پکیج دیواری ۱ اینچ می باشد
2.فاصله لوله گاز از دستگاه پکیج ۴٫ سانتی متر باشد
3.ارتفاع نصب پکیج از کف ساختمان ۱۴۰ سانتی متر است
4.ارتفاع نصب لوله های اب سرد و اب گرم و گرمایش از کف ساختمان باید ۱۲۰ سانتی متر باشد