مدار آب گرم بهداشتی در پکیج دیواری
14
شهریور

مدار آب گرم بهداشتی در پکیج دیواری

مدار آبگرم بهداشتی پکیج دیواری

به آب گرمی که برای مصارف بهداشتی، نظير حمام، ظرفشویی، دستشویی و بکار مي رود و دور ریخته مي شود، آب گرم بهداشتی یا مصرفی مي گویند و یا  به مسيری که آب سرد طی ميکند و سپس گرم مي شود تا بدست مصرف کننده برسد، مدار آب گرم بهداشتی مي گویند.

مدار آب گرم بهداشتی بستگی به نوع پکيج که تک مبدله یا دو مبدله باشد، تفاوتهایی با یکدیگر دارند که در این مقاله بطور کامل به آنها اشاره خواهد شد:

 • مدار آب گرم مصرفی در پکيج تک مبدله
 • مدار آب گرم مصرفی در پکيج دو مبدله با سيستم شيرسه راه موتوری
 • مدار آب گرم مصرفی در پکيج دو مبدله با سيستم شيرسه راه هيدروليکی

در اینجا به شرح هر سه مورد پرداخته ميشود:

تعمیر پکیج دیواری حتما بخوانید.

    1-مدار آب گرم مصرفی در پکيج تک مبدله (مبدل دو منظوره)

یکی از دلایل افزایش استفاده از پکيج شوفاژ دیواری مصرف کم گاز این دستگاه بخصوص برای آبگرم بهداشتی مي باشد زیرا فقط در مواردی که نياز به آبگرم باشد، روشن ميشود و پس از آن خاموش ميگردد و در زمان عدم مصرف آب، انرژی تلف نمي شود.

روش کار بدین صورت است که با باز کردن شير آب گرم، آب سرد شهر شروع به حرکت به سمت پکیج مي کند و باعث مي شود که شناور فلوسوئيچ به بالا هدایت شود و کنتاکتهای آن وصل گردد و جریان به برد الکتریکی منتقل مي شود و در نتيجه برد،فرمان روشن شدن مشعل را صادر ميکند و آب سرد در ادامه حرکت خود از داخل مبدل دو منظوره عبور مي کند،

آب بر اثر گرمای غيرمستقيم شعله گرم مي شود و در ادامه مسير، آب گرم شده بدست مصرف کننده مي رسد

گرمای آب مصرفی توسط سنسور NTC ،سنجيده مي شود.

چند نکته:

در مبدلهای دو منظوره برای آب گرم مصرفی، نيازی به پمپ و روشن شدن آن نمي باشد. درپکيجهای جدید برای کارایی بالاتر به جای فوسوئيچ از فلومتر استفاده مي شود.

مبدل دو منظوره، همانطور که از نامش مشخص است، این مبدل هم گرمای  آب گرم مصرفی و هم آب گرم مدار گرمایش زا برای ما تامين مي کند. با نگاه کردن به ورودی و خروجيهای مبدل، مي توانيم نوع مبدل را براحتی تشخيص بدهيم.

مبدل دو منظوره، چهار ورودی و خروجی دارد در حاليکه مبدل اوليه فقط دو ورودی و خروجی دارد.

در بعضی از مبدلهای دو منظوره، ورودی آب سرد شهری و خروجی آبگرم مصرفی در یک طرف مبدل و در مدلهای دیگر خروجی آبگرم در طرف دیگر مبدل طراحی شده اند. مطلب قابل توجه آن است که هر چه سطح تماس مبدل با شعله بيشتر باشد، بازدهی آن نيز بالاتر خواهد بود. از اینرو هرچه تعداد لوله های رفت و برگشت مبدل و همچنين فينهای مبدل زیادتر باشد، بازدهی آن بهتر مي باشد.

      2- مدار آب گرم مصرفی در پکيج دو مبدله با سيستم شيرسه راه موتوری:

وقتی که شير آب گرم، باز ميشود با جریان یافتن آب از مسير فلومتر یا فلوسوئيچ، به شرطی که مقدار جریان اببيشتر از 2/5 ليتر در دقيقه باشد اتصال برقرار ميشود و برد الکترونيکی متوجه مي شود که نياز به گرم کردن آبمصرفی وجود دارد. اگر پکيج ما دارای شير سه راه موتوری باشد، چند حالت ممکن است اتفاق بيافتد:

تعمیر یا سرویس پکیج دیواری حتما بخوانید.

 • در حالت اول:

شير سه راه موتوری در موقعيت مدار گرمایش قرار دارد و مشعل و پمپ روشن هستند، در نتيجه تنها اتفاقی که مي افتد، شتافت شير موتوری تغيير وضعيت مي دهد و مسير آب مدار گرمایش را به مبدل ثانویه تغيير و مسير جریان آب به رادیاتورها را مسدود مي کند. (مشعل و پمپ همچنان روشن هستند)

 • درحالت دوم:

شير سه راه موتوری در موقعيت مدار گرمایش قرار دارد و مشعل و پمپ خاموش هستند، در ابتدا شير سه راه موتوری قبل از روشن شدن پمپ، تغيير موضع مي دهد به علت آنکه فشار آب کمتری بروی شافت آن وارد گردد. در صورتی که حداقل فشار آب مدار گرمایش، 0/4 بار باشد و پرشر کنترل حداقل آب متصل باشد،

آنگاه پمپ روشن مي شود (اگر پمپ مدولار باشد، با حداقل سرعت خود شروع بکار ميکند) سپس فن روشن مي شود و عملکرد درست خروج دود توسط پرشر کنترل دود بررسی ميشود (در مدلهای بدون فن که مجهز به کلاهک تعدیل هستند، ترموستات دود، کار کنترل و ایمنی خروج دود را به عهده دارد) جرقه زن شروع به جرقه زدن مينماید و شير برقی گاز، مسير ورود گاز را به مشعل باز ميکند. هنگامی که تشکيل شعله توسط ميله یونيزاسيون، اعلام گردید. شعله بين حداکثر توان آب گرم بهداشتی و حداقل توان که بروی شير گاز تنظيم شده است به صورت مدولار تا رسيدن دمای آب به مقدار تنظيم شده، روشن ميماند. درضمن برای ایمنی بيشتر، یک ترموستات حد بروی مسير رفت مدار گرمایش نصب ميشود تا در صورت بروز مشکل و افزایش دمای آب 0102 درجه با تلرانس 4 درجه) پکيج خاموش گردد.

در حالتی دیگر، شير سه راه موتوری هنوز در موقعيت آب گرم مصرفی قرار دارد و همچنان در موقع مصرف آبگرم درآن موقعيت ميماند تا زمانی که شير آبگرم مصرفی بسته گردد.

      3-مدار آب گرم مصرفی در پکيج دو مبدله با سيستم شيرسه راه هيدروليکی

با باز شدن شير آب گرم مصرفی، جریان آب باعث ميشود تا فشار پشت صفحه دیافراگمی بيشتر از فنر داخل مسير شود و در نتيجه با حرکت اهرم به سمت جلو، علاوه بر اینکه باعث بستن مسيرگرمایش و باز شدن مسير مبدل ثانویه ميگردد موجب آن ميشود که دو کنتاکت انتهایی متصل گردند و پکيج نياز به آب گرم مصرفی را متوجه گردد. پمپ روشن ميشود و سپس فن کار خود را آغاز مينماید و عملکرد آن توسط پرشر دود، کنترل ميشود. آنگاه الکترود جرقه زن شروع بکار ميکند. شير برقی گاز باز ميشود و در صورتی که ميله یونيزاسيون شعله را تایيد نمود، جرقه زن خاموش و شعله تا رسيدن به دمای تنظيمی روی دستگاه روشن ميماند. (سنسور روی لوله رفت آب گرم مصرفی، دمای آب را مشخص ميکند) شعله بصورت مدولار تنظيم ميشود.

پس از رسيدن آب به دمای تنظيمی، شير برقی گاز بسته ميشود. آنگاه فن خاموش ميشود و پمپ پس از مدت زمانی بين 30 ثانيه تا 30 دقيقه، خاموش ميشود.

ماداميکه شير آب مصرفی بسته ميشود، فشار آب پشت دیافراگم هيدروليکی کمتر از فشار فنر ميگردد و در نتيجه مسير مبدل ثانویه بسته شده و مجددا مسير گرمایش باز و کنتاکتهای آن قطع ميگردند.

 


1 نظر

 • به نظرم امروزه باید هرطور میشه فقط سعی کنیم از تکنولوژی بهترین استفاده رو بکنیم مثل خیلی از کسب و کارهایی که دارن اینترنتی کار میکنن. کلی
  شغل از طریق همین اینترنت ایجاد شده که میشه واردشون شد. از آموزش کارای هنری و دوخت و فروش لباس تا خیلی از کارهای خدماتی و فنی با
  همین اینترنت روبراه شده.. یه زمانی واسه لوله بازکنی برچسب روی در و دیوار رو زیر و رو میکردیم تا یکیو پیدا کنیم، الان دیگه چاه بازکنی رو هم
  اینترنتی کردن.. پس میشه از این بستر استفاده خوبی کرد.. البته به شرطی که اینترنت رو ازمون نگیرن!!

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.