سختی گیر چیست و برای چه ممنظوری مورد استفاده قرار می گیرد؟

سختی گیر یا رسوب گیر وسیله ای است که بر سر راه ورودی آب بسته می شود و می تواند رسوب موجود در آب را کاهش دهد.

سختی آب و یا رسوب چیست ؟

سختی آب شامل رسوباتی هستند مانند نمک های معدنی (ترکیبات کربناتهای هیدروژن و منیزیم و کلسیم و غیره) می باشد که در آب وجود دارد. که دیده نمی شوند و در مواقع حرارات دیدن آب(مثلا در سماور ها و یا کتری های آب جوش) خود را نشان می دهند

مقدار سختی آب، به مسیر و بستر جریان آب در زیر زمین یا سطح زمین(رودخانه ویا سد) بستگی دارد، همچنین مقدار سختی آب در زمان های مختلف متفاوت و بت توجه به شرایط اقلیمی و محیطی متغیر می باشد که این مقدار را می توان با دستگاه سختی سنج موجود در بازار مشخص کرد.

سختی آب در تهران و سایر شهر های دیگر نیز با توجه به توضیحات ذکر شده متفاوت می باشد.

 انواع سختی گیر

      1- سختی گیر مغناطیسی(مگنتی) : قطعه ای فلزی  که با توجه به مگنت قوی و ثابتی که دارد باعث تغییر ساختار مولکولی یون های فلزی آب مانند یون منیزیم و کلسیم  شده و از تشکیل رسوب در مسیر آب جلوگیری می کند.

      2- سختی گیر الکترونیکی : دستگاهی است که با ایجاد امواج الکترو مغناطیسی باعث از بین رفتن تعادل بین یون های منفی و مثبت  و کوچک تر کردن یون های موجود در آب شده و در نتیجه این ذرات خنثی و معلق می گردند و دیگر به بدنه قطعات پکیج دیواری (مخصوصا قطعات فلزی) و سیستم لوله کشی نمی چسبند.

      3- سختی گیر شیمیایی : دستگاهی است که دارای مخزنی می باشد که کارتریج یا فیلتر شیمیایی در داخل آن است و آب وارد این مخزن شده و طی فرایندی شیمیایی موجب حل شدن مواد معدنی مانند یون های کلسیم و منیزیم در آن می شود. پس از مدتی استفاده نیز باید کارتریج (فیلتر) آن تعویض گردد . (بین 6 الی 18 ماه بسته به میزان سختی آب و کیفیت سختی گیر و تک مبدل یا دو مبدل بودن دستگاه)

لازم به ذکر است کارتریج مورد استفاده در سختی گیر شیمیایی پکیج از نوع ، پلی فسفات ، می باشد.

با توجه به وجود سختی آب، استفاده از یک دستگاه سختی گیر ( رسوب گیر ) برای پکیج دیواری الزامی به نظر میرسد، مخصوصا” در مناطقی که آب مصرفی آن سختی بالاتری دارد.

 بسیاری از تعمیراتی که برای پکیج دیواری و آبگرمکن انجام می شود شامل (جرم گرفتن مبدل و کم شدن فشار آبگرم مصرفی، سوراخ شدن مبدل، پوسیده شدن قطعاتی که با آب در ارتباط است، دِفرمه و تغییر شکل دادن واشر های پکیج، پایین آمدن راندمان پکیج، کمتر شدن گرمای آبگرم مصرفی و گرمای مسیر گرمایش و …) منشاء آن جرم و سختی آب می باشد.

البته باید به این نکته مهم اشاره کرد که پکیج دو مبدله کمتر از پکیج تک مبدل جرم میگیرد و همین نکته باعث شده که بسیاری افراد به خرید پکیج دو مبدل رو بیاورند اما باز هم برای پکیج دو مبدل وجود یک دستگاه سختی گیر توصیه می شود.

 

سوال !

از کدام سختی گیر استفاده کنیم؟

کدام سختی گیر برای پکیج دیواری بهتر و مناسب تر است ؟!

جواب !

هر سه سختی گیرها مقداری از سختی آب را میگیرند اما با توجه به تجربیات کارشناسان و تکنسین ها سختی گیرهای شیمیایی در صورتی که کارتریج پلی فسفات آن به موقع تعویض گردد بهترین روش برای گرفتن یون ها و سختی مضر آب برای پکیج دیواری است.

بهترین سختی گیر شیمیایی پکیج چیست ؟!

در بازار تنوع بسیار زیاد سختی گیر های شیمیایی و انواع و اقسام برندها باعث شده انتخاب ، سخت شود! بسیاری از سختی گیرها بدنه ی آن پس از مدتی در اثر فشار آب یا برگشت آب گرم در اثر ایرادات پیش آمده در پکیج، می شکنند و یا اتصالات و هوزینگ آن از آببندی خارج می شوند که همین مسئله باعث می شود در برخی از مواقع، آب گرفتگی در منزل مصرف کننده صورت پذیرد و خسارات جبران ناپذیری ایجاد گردد. یا ممکن است کیفیت سختی گیر و کارتریج آن بسیار پایین باشد و عملا سختی آب گرفته نشود و مشکلات حاصل از جرم و سختی آب به پکیج وارد شود.