راهنمای کد های عیب یابی و تعمیر پکیج بوتان مدل پرلا
14
شهریور

راهنمای کد های عیب یابی و تعمیر پکیج بوتان مدل پرلا

راهنمای کد های عیب یابی و تعمیر پکیج بوتان مدل پرلا
ارور(خطای) کد عیب یابی

کد خطا پکیج دیواری پرلا perla توسط نمایشگر آن اعلام می گردد. روش تشخیص ارور کد عیب یابی کد خطا پکیج دیواری پرلا perla با توجه به نمایش کد در نمایشگر می باشد. در ادامه به بررسی و تحلیل کامل ارور کد عیب یابی کد خطا پکیج دیواری پرلا perla می پردازیم.

پکیج دیواری بوتان مدل پرلا perla دارای نمایشگری است کهکد اررور و  خطا پکیج بوتان مدل پرلا perla را نمایش می دهد. کد خطا به صورت ترکیبی از  اعداد و حروف نمایش داده می شود.

تعمیر پکیج بوتان

کد های عیب یابی پکیج بوتان مدل پرلا

شرح اررور کدهای خطا (عیب یابی) پکیج دیواری پرلا perla

کد E011- عدم تشکیل شعله ( شیر گاز . جرقه زنی . حسگر )

2- شعله تشکیل نمی شود که سه دلیل دارد یا شیرگاز مشگل دارد یا جرقه زدن خوب عمل نمی کند یا حسگر شعله ایراد دارد.

کد E021- قطعی ، خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی

2- در مدار قعطی وجود دارد یا کلید حرارتی مبدل عمل کرده است و ایراد دارد.

کد E031- اشکال در پرشر دود ، مجموعه فن ، ترموستات دود

2- پرشر دود خروجی دچار مشگل شده یا ترموستات دود ایراد پیدا کرده یا کل مجموعه فن درست عمل نمی کند.

کد E041- عدم وجود فشار آب در مدار گرمایش

2- فشار مدار گرمایش به کتر از ۰٫۵ رسیده است و باید ان را افزایش داد.

کد E061- قطعی NTC آبگرم مصرفی

2- سنسور تشخیص دمای آب گرم مصرفی دچار مشگل شده است.

کد E071- قطعی NTC گرمایش

2- سنسور تشخیص دمای گرمایش ایراد پیدا کرده است.

کد E111- حس شدن شعله قبل از ارسال فرمان برد به شیرگاز

2- شیر گاز ایراد پیدا کرده یا برد مشگل دارد.

دما + چشمک زن1- عمل نمودن کلید فشار

2- ترموستات ایمنی دود یا قطعی کابل متصل به آن

3- کافی نبودن فشار آب مدار گرمایش

 

کد های عیب یابی پکیج بوتان مدل پرلا

تعمیر پکیج بوتان

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.