خطا ها و تعمیر پکیج بوتان روما و اپتیما
13
شهریور

خطا ها و تعمیر پکیج بوتان روما و اپتیما

تعمیر پکیج بوتان اپتیما

تعمیر پکیج بوتان روما

در پکیج بوتان مدل های روما و اپتیما علاوه بر خطاهای که در دفترچه راهنمای پکیج بوتان و به صورت کد خطا ذکر شده است ایرادها و خطاهای متفاوت بیشتری بوجود می آید که به صورت کد خطا نمایش داده نمی شود و راه حل و علت مشکل مشخص نشده است.

در جدول زیر اشکالاتی که در هنگام مراجعه سرویسکار برای تعمیر

 

در صورتیکه با یکی از اشکالات جدول زیر برای دستگاه تان روبرو شده اید می توانید با ما تماس بگیرید تا سرویسکار متخصص با هزینه مناسب برای شما مراجعه کند.

 

لیست خطاهای اپتیما (Optima) و روما(Roma)
ردیف نام مدل بازخورد سرویسکار علت اشکال
1 همه مدل ها کم شدن فشار مدار بسته در حالت زمستانه نشتی بیرونی از مبدل اصلی و فرعی
نشتی از مدار لولهه کشی ورادیاتور
نشتی از اتصالات
2 همه مدل ها بالا رفتن فشار در مدار بسته(در حالیکه دستگاه روشن ودما تقریبا از 60 درجه بالاتر می باشد) خرابی منبع انبساط
سوراخ بودن مبدل ثانویه از داخل
آب بند نبودن شیر پرکن
گرفتگی شلنگ منبع انبساط
3 همه مدل ها انفجاری روشن شدن دستگاه خرابی الکترود جرقه زن
خرابی ترانس جرقه زن
تنظیم نبودن فشار گاز
خرابی شیر گاز
تنظیم نبودن الکترود جرقه زن
4 همه مدل ها ماژوله نکردن شیر گاز 845 عملکرد نامناسب مازولیشن شیر گاز
خرابی برد کنترل
خرابی شیر گاز
خرابی NTC
5 همه مدل ها صدا دار بودن مبدل پایین بودن دبی در گردش( خرابی پمپ) رسوب گرفتن مبدل
خرابی NTC (بالا بودن دمای قطع)
استفاده از اتصالات نامناسب بت مجرای کوچکتر
بالا بودن فشار گاز
6 همه مدل ها کارکرد فن به مدت طولانی بعد از بستن آبگرم مصرفی در شوفاژهای فن دار رسوب گرفتن مبدل
استفاده از دودکش نامناسب
عدم مکشمناسب قن
استفاده از فلنچ کوچک در دودکش با طول زیاد
رسوب گرفتن NTC گرمایش
خرابی برد کنترل
گرفتگی پره های فین
7 همه مدل ها قرمز شدن چراغ led در طول شبانه روز بطور مکرر ولی با فاصله، در مدار تابستانه(سرویسکاردر زمان مراجعه مشاهده نمی کند) خرابی ترانس جرقه زن
خرابی NTC گرمایش
خرابی پرشر دود
خرابی الکترود جرقه زن
خرابی برد کنترل
8 همه مدل ها در مدار گرمایش دما در داخل دستگاه بالا می رود ولی دما در رادیاتورها به حد کافی بالا نمی رود خرابی پمپ( پایین بودن دبی در گردش)
گرفتگی مبدل حرارتی تا حدودی
گرفتگی مدار رادیاتورها
خرابی شیر بای پس
خرابی شیر سه طرفه
9 همه مدل ها حس نکدن شعله توسط الکترود جرقه زن و قرمز شدن چراغ led در زمان نصب در شوفاژ اپتیما و ظاهر شدن کد01 در روما (سرویسکار در زمان نصب این مشکل را مشاهده می کند) تنظیم نبودن فشار گاز
تنظیم نبودن الکترود و یا خرابی الکترود جرقه زن
جابجایی فاز و نول
استفاده از فلنچ نامناسب
وجود برق در بدنه دستگاه
عدم اتصال الکترود به ترانس جرقه زن
نداشتن سیم ارت
خرابی برد
10 همه مدل ها بالا رفتن فشار در مدار بسته( در حالیکه دستگاه خاموش و شیر آبسرد وررودی باز می باشد) خرابی شیر پرکن
سوراخ بودن مبدل فرعی( ارتباط جدار مصرفی با مدار بسته)
11 همه مدل ها کوتاه شدن زمان جرقه زنی و ظاهر شدن کد01 در روما یا قرمز شدن چراغ led در اپتیما خرابی پرشر دود
خرابی برد کنترل
12 همه مدل ها کم شدن فشار در حالیکه دستگاه در حالت تابستانه و شیرهای رفت وبرگشت بسته که با باز کردن آبگرم مصرفی به مدت طولانی فشار مدار گرمایش بطور سریع به صفر تقلیل پیدا می کند گرفتگی شلنگ منبع انبساط
بالا بودن فشار باد در منبع انبساط
خرابی منبع انبساط
سوراخ بودن مبدل اصلی
13 همه مدل ها فیوز روی برد می سوزد خرابی یکی از قطعاتی که با برق 220 ولت کار می کند
نشتی قبلی از مغزی شیر سه طرفه و نفوذ آب به محرک شیر سه طرفه
خرابی برد کنترل
14 همه مدل ها مدار گرمایش از 40 الی 45 درجه بالاتر نمی رود قرار گرفتن پتانسیومتر در حداقل
خرابی برد کنترل (در دستگاه روما تصویر یک اتاق با ترموستات بیرونی)
خرابی NTC گرمایش
15 همه مدل ها دستگاه در مدار گرمایش یا آبگرم مصرفی( آبگرم باز) فقط پمپ کار می کند پایین آمدن مقدار اهم NTC گرمایش
خرابی برد کنترل
16 همه مدل ها در روما کد 04 ودر اپتیما ده دقیقه چشمکم سبز نیم ثانیه ایو بعد از آن چراغ led قرمز خرابی کلید ایمنی آب
17 همه مدل ها دستگاه در طول شبانه روز در ساعاتی خاص حسگر شعله عملکرد مناسب نداشته و در دستگاه روما کد 01 ودر شوفاژ اپتیما چراغ led قرمز ثابت روشن می شود اشکال در برق ساختمان
خرابی برد کنترل
گرفتگی دودکش در اپتیما
خرابی پرشر دود
خرابی ترانس جرقه زن
خرابی الکترود جرقه زن
18 همه مدل ها فن دستگاه در هر سه وضعیت (تابستانه- زمستانه- استند بای) بطور مداوم کار می کند پایین بودن مقدار اهم NTC
خرابی NTC مدار گرمایش
خرابی برد
19 همه مدل ها بالا نرفتن دما در مدار آبگرم مصرفی پایین بودن فشار گاز
خرابی شیر سه طرفه
رسوب گرفتن مبدل ثانویه
خرابی NTC آبگرم مصرفی
خرابی برد کنترل
تنظیم نبودن دمای تنظیمی توسط پتانسیومترها
20 همه مدل ها روشن نشدن دستگاه در مدار گرمایش(پمپ هم کار نمی کند) رسیدن به دمای قطع ترموستات اتاقی
قطع بودن سیم ترموستات اتاقی
21 همه مدل ها روشن ماندن دستگاه پس از آبگرم مصرفی نشتی در آبگرم مصرفی بعد از فلوسوئیچ
بالا ماندن پاندول فلوسوئیچ پس از بستن آبگرم مصرفی
خرابی NTC مدار گرمایش
خرابی برد
22 همه مدل ها روشن نشدن دستگاه در مدار مصرفی پایین بودن اهم NTC مصرفی
خرابی فلوسوئیچ
خرابی برد کنترل
23 روم سیلد قرمز شدن چراغ led در اپتیما ظاهر شدن کد 01 در روما در طول شبانه روز بطور مکرر ملی با فاصله در حالت زمستانه ( سرویسکار در زمان مراجعه مشاهده نمی کند) بخصوص در ظرفیت 28 مدل های فن دار تنظیم نبودن فشار گاز
تنظیم نیودم الکترود جرقه زن
عدم استفاده از فلنچ مناسب
کمبود هوا در محفظه احتراق
خرابی پرشر دود
خرابی ترانس جرقه زن
خرابی برد کنترل
24 روم سیلد دستگاه در حالت آبگرم مصرفی پس از رسیدن به دمای قطع خاموش ولی برای روشن شدن دوباره در حالیکه آب بازاست فن بطور مداوم کار میکند و شوفاژ با اختلاف مای زیاد روشن میشود استفاده از فلنچ نامناسب
ضعیف شدن فن
کثیفی فن
گرفتگی ونتوری تا حدودی
خرابی پرشر دود
سوراخ بودن شلنگ ارتباطی پرشرو فن
زیاد بودن طول دودکش
25 روم سیلد در مدل 24 ونتوری ودر مدل 28 دفرمگی پرشر دود و خرابی فن بعد از مدتی کارکرد دستگاه روشن نمی شود کد03 در روماو اپتیما چراغ led قرمز خرابی مبدل(عدم اتصال فین به لوله)
بالا بودن فشار کاز
خرابی فن
خرابی پمپ

تعمیر پکیج بوتان اپتیما

تعمیر پکیج بوتان روما

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.